60 år

Michael Christiansen, journalist, Amagervej 1, Øland, fylder torsdag 60 år.

Michael Christiansen

Michael Christiansen

Efter skolegang og bankuddannelse valgte Michael Christiansen at blive officer i hæren. Frem til 1978 var han tjenestegørende i Varde. Siden har han med rang af major af reserven bl.a. forrettet tjeneste ved NATO-stabe i Rendsburg, Tyskland og i Stettin, Polen. Med baggrund i den militære tjeneste er han bl.a. tildelt Forsvarets Hæderstegn og Hjemmeværnets Fortjensttegn. Michael Christiansen blev afdelingsleder ved Høm Huse i Aalborg, da han forlod hæren. I denne periode gennemførte han uddannelsen til statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Den militære karriere førte til en periode som forretningsfører for Himmerlandsfonden og daglig leder af kursuscentret ved Tranum Klit. I 1994 kom Michael Christiansen til daværende Fjerritslev Avis som journalist. Efter fusionen i den nordjyske medieverden i 1999 fortsatte han som skrivende og redigerende medarbejder hos NORDJYSKE Medier i Fjerritslev, hvor han primært skriver til Fjerritslev Ugeavis.