Løgstør

60 år

Ole Bøgelund Nielsen

Ole Bøgelund Nielsen

Ole Bøgelund Nielsen, Fischersgade, Løgstør, fylder i dag 60 år. Ole Bøgelund er oprindelig uddannet maskinarbejder på skibsværftet B&W. Efter endt ingeniørstudie havde han forskellige opgaver rundt omkring i udlandet, opgaver der bl.a. førte til længere ophold i det tidligere Jugoslavien samt i Brasilien. I 1990’erne kom han til vindmøllefabrikken Micon i Randers som administrerende direktør. I 1997 fusionerede Micon med Nordtank på Djursland, og Nec Micon opstod med hovedkvarter i Randers. I forbindelse med denne fusion følte Ole Bøgelund efterfølgende, at han kunne tillade sig at sige ja til opgaven med at forestå oprydningen i den store rørvirksomhed Løgstør Rør efter rørkartelsagen samt videreudviklingen af virksomheden. Han tiltrådte som administrerende direktør i slutningen af 1998, og allerede i begyndelsen af 1999 var han med til at formidle salget af virksomheden til kapitalfondene Polaris og Axcel, som overtog Løgstør Rør. I marts 1999 overtog virksomheden fjernvarmeaktiviteterne fra Tarco Energi A/S. Ole Bøgelund var også med til at formidle en fusion med den anden store rørvirksomhed Alstom Power Systems i Fredericia i 2005. Han forestod den vigtige integrationsproces, som lykkedes så godt, at man allerede i 2006 kunne videresælge den fusionerede virksomhed, der nu hedder Logstor og har hovedsæde i Løgstør til den engelske kapitalfond Montague. Opgaven var løst, og Ole Bøgelund kunne trække sig ud af virksomheden Logstor. I Løgstør har Ole Bøgelund engageret sig i byens liv. Han var bl.a. med til at skabe ”Rørcup”, en turnering med deltagelse af håndboldklubber fra Nordjylland. Han var medinitiativtager til skabelsen af væksthuset i Løgstør, og han var medstifter af foreningen ”Muslingebyen Løgstør”. Udover interessen for byen Løgstør og dennes trivsel bruger Ole Bøgelund sammen med Bente fritiden i kajak på fjorden samt golf i Løgstør Golfklub. Bente og Ole Bøgelund er bortrejst på fødselsdagen.