Langholt

60 år

Martin Andersen

Martin Andersen

Martin Andersen, planteavlskonsulent, Rosenvangsvej 10, Østervrå, fylder tirsdag 60 år. Martin Andersen er født på Visbjerggård ved Skælskør, og det var også ved Skælskøregnens Landboforening, han fik sin første ansættelse efter afsluttet agronom uddannelse fra Landbohøjskolen i 1973. I 1975 kom Martin Andersen til Landbogården i Flauenskjold som planteavlsassistent, fra 1977 som ledende planteavlskonsulent, og ved dannelsen af LandboNord fik han funktion som afdelingsleder af Planterådgivningen i Flauenskjold og var således med til at samle planterådgivningen i LandboNord. Kartoffelrådgivningen har altid haft Martin Andersens store interesse, og her har han haft afgørende betydning for kartoffeldyrkningen i området. Han har i flere år været sekretær for det regionale udvalg for kartofler. Han har også været den afgørende drivkraft i at få samlet og udviklet en effektiv kartoffelforsøgsvirksomhed i Landbo-Nord i et tæt samarbejde med kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt. De seneste år har han været en aktiv del af den nystartede landsdækkende kartoffelrådgivning i Dansk Landbrugsrådgivning. Martin Andersen har ydet en stor indsats for læplantningsarbejdet. Han har ud over sekretærfunktionen for Østvendsyssels Læplantningslaug i mange år været sekretær for læplantningen i region Vendsyssel. Som mangeårigt medlem af bestyrelsen for Danske Landbrugskonsulenter, heraf en del år som formand, har han ydet en stor indsats på det fagpolitiske område. Martin Andersen var initiativtager til dannelsen af Planteavlskonsulentforeningen i 1987, hvor han frem til 1992 var formand. Som formand havde han i denne periode sæde i Landsudvalget for Planteavl og var primus motor i oprettelsen af en responsumordning på området for planterådgivning. Også i fritiden har Martin en stor berøringsflade som ivrig jæger og som medlem af Sæby Rotary Klub. I 2006 blev han medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse. Siden 2005 har han været formand for Kronvildtgruppen i Nordjylland. Fødselsdagen fejres tirsdag med reception på Hjallerup Kro kl. 12-16.