Frederikshavn

60 år

¤Henning Vagn Jensen, gårdejer, V. Hale, Stenhøjvej 610, Stenhøj ved Frederikshavn, fylder søndag 60 år. Dagen fejres i dag lørdag sammen med familien.