Klarup

60 år

Charlotte M. Fogtmann, Aalborg Kloster, Klosterjordet, Aalborg, fylder torsdag 60 år.

Charlotte Fogtmann

Charlotte Fogtmann

Efter opvæksten i Nørresundby fulgte nogle år med udfordringer såvel i Danmark som i udlandet. For 25 år siden flyttede Charlotte Fogtmann tilbage til Nordjylland, og efter nogle år i Klarup flyttede familien for 12 år siden ind i forstanderboligen på Aalborg Kloster. På Klosteret har Charlotte Fogtmann været med i den forvandling, som i dag gør nogle af de ældste beboede bygninger i Danmark til et meget attraktivt bosted for ældre. Siden årsskiftet har hun bestredet jobbet som portner og står som sådan for bygninger, have, teknik samt kontakten til håndværkere. Herudover er den daglige kontakt med beboerne i alderen fra 63 til 103 år vigtig for dagligdagen på Klosteret. Charlotte Fogtmann er uddannet i Magasin på Kgs. Nytorv, hvor hun var uddannelseskonsulent, inden hun med sin mand bosatte sig i Singapore. Efter hjemkomsten har Charlotte Fogtmann været ansat bl.a. i Magasin i Aalborg. Den ældste datter er netop færdiguddannet som lærer, og den yngste datter studerer fysik ved Aarhus Universitet. Ægtefællen er velfærdschef for Aalborg Havn, og fødselaren har i alle årene taget aktivt del i dette arbejde, som også kræver vedligeholdelse af de mange kontakter udadtil. Tidligere var mange af aktiviteterne koncentreret omkring døtrenes skolegang og fritidsaktiviteter, og i alle årene har familien og dens trivsel haft førsteprioritet. Charlotte Fogtmann har været præsident i Inner Wheel ad to omgange og har i en del år været i bestyrelsen for Dansk-Amerikansk Klub, hvor hun i dag er vicepræsident. Den store omgangskreds samt fritidshuset fra 1851 kræver en del pasning, og i de seneste år er rejseaktiviteter vægtet højt. Fødselsdagen er fejret inden afrejsen til Berlin, hvor den nærmeste familie er samlet på fødselsdagen, og også efter hjemkomsten bliver fødselsdagen markeret på forskellig vis.