EMNER

60 år

Torben Skaanild

Torben Skaanild

¤Torben C. Skaanild, generalsekretær, Dragør, fylder mandag 60 år. Torben Skaanild, generalsekretær i verdens største private søfartsorganisation, BIMCO (The Baltic and International Maritime Council), har gennem hele sit liv sat stort præg på den internationale søfart. Den faglige kompetence blev opbygget i ØK’s skibsafdeling suppleret med kompagniets traditionelle lederuddannelse og med internationale ledelsesuddannelser på universitetsniveau i USA og Canada. Det er dog først og fremmest mere end 25 års virke indenfor søfarten, der har gjort Torben Skaanild internationalt anerkendt og respekteret. Han har bl.a. arbejdet for ØK og ØK-ejede selskaber i Canada, Filippinerne, Thailand og Hong Kong. I 10 år – fra 1981 til 1991 – var han først som vicegeneralsekretær, siden som generalsekretær, med til at udbygge og modernisere BIMCO, før han igen vendte tilbage til Hong Kong som medlem af koncernledelsen i et af verdens største privatejede tankskibsrederier, World-Wide Shipping. Siden 1995 har Torben Skaanild drevet Skaanild & Partners med vægt på virksomhedsrådgivning. På bestyrelsens anmodning vendte Torben Skaanild i 2008 tilbage til BIMCO og det der står hans hjerte nærmest - søfarten.

Forsiden