60 år

Gert Hosbond, udviklingschef i Sparekassen Farsø, Tranevej 23, Farsø, fylder tirsdag 60 år.

Gert Hosbond

Gert Hosbond

Gert Hosbond er født i Navntoft ved Viborg. I 1971 blev han uddannet folkeskolelærer fra Ranum Seminarium og var lærer på Farsø Skole fra 1972-1987, hvor han primært underviste i matematik, fysik, idræt og var blandt de første i Danmark, der i 1973 startede undervisning i EDB/datalære. Det udviklede sig til, at han også blev underviser på lærerhøjskolen og konsulent for enkelte skoler og virksomheder. Gert Hosbond blev ansat i Sparekassen Farsø i 1987 med ansvar for udvikling og implementering af nye IT løsninger. Den atypiske baggrund kombineret med interesse og erfaring for udvikling af nye initiativer var også årsagen til, at han hurtigt blev involveret i marketing og ansættelse og udvikling af medarbejdere. Udvikling med værdi for sparekassens kunder, medarbejdere og hele lokalsamfundet er den allervigtigste målsætning for Gert Hosbond, som altid arbejder på at se nye muligheder og gerne skaber resultaterne i et tæt samspil med andre. Det er blevet til mange nytænkende og utraditionelle aktiviteter gennem årene som medarbejderdage, IT for seniorer, sundhedscenter, innovationsforum m.m. Desuden nyder mange interessegrupper gavn af hans evne til at se nye muligheder også i arbejdet for at bevare Farsø Sygehus. Mange frivillige foreningsledere kan også nikke genkendende til Gert Hosbonds store engagement. Han er meget bevidst om at et aktivt sports- og kulturliv giver livskvalitet, og bakker op omkring aktiviteter, der har værdi for foreningernes medlemmer og lokalområdet. Internt i sparekassen har han sammen med andre været initiativtager til fremsynet udvikling på baggrund af strategiprojekter og værdibaseret ledelse med team- og medarbejderudvikling, der gør sparekassen til en attraktiv og sund arbejdsplads med stor medarbejdertilfredshed. Et af de nyeste initiativer er Sundhedsprojektet, der har sikret Sparekassen Farsø titlen fra Dansk Firmaidræt som ”Danmarks sundeste arbejdsplads”, og Gert Hosbond titlen som ”Årets ildsjæl på sundhedsområdet”. Privat har håndbold har været den største fritidsaktivitet både som spiller, træner og leder i Farsø Håndboldklub siden 1973. Oftest sammen med familien, hvor også hustruen Linda og de fire børn har været særdeles aktive. Fødselsdagen markeres med reception på Farsø Hotel tirsdag.