Nørresundby

60 år

Kirsten Trap

Kirsten Trap

¤Kirsten Trap Bayer, lærer, Forchhammervej 12, Aalborg, fylder tirsdag 60 år. Kirsten Bayer er født og opvokset i Kongsvang ved Århus. Hun afsluttede sin læreruddannelse fra Marselisborg Seminarium i 1972 med liniefag i dansk og musik. Næsten samtidig blev hun gift og flyttede til Aabybro, hvor hun fik arbejde på Nørhalne Skole. I 1975 flyttede parret til Aalborg, og Kirsten fik ansættelse ved Solsideskolen i Nørresundby, hvor hun stadig er ansat. I de første år var hun eneste musiklærer på skolen, hvor hun fik to kor på benene samt flere skolekomedier. Nu fylder musikundervisningen mindre, og hun arbejder i stedet for med skolepatrulje og skolebibliotek, og ikke mindst den 1. klasse, som hun er klasselærer for. Kirsten Bayer er pligtopfyldende, loyal og engageret. Hun er med sit venlige væsen og positive indstilling vellidt blandt kolleger og elever. Hun har desuden markante faglige meninger og har i de senere år engageret sig i foreningsarbejde. Hun hjælper desuden sin mand i hans forretning på Boulevarden, spiller badminton og glæder sig over at være en del af fællesskabet i Aalborg Koncertkor. Dagen fejres i hjemmet med de nærmeste.