Lokalpolitik

60 år

Vagn Olesen

Vagn Olesen

Vagn Olesen, Falckredder, Dalvangen 35, Aalestrup, fylder onsdag 60 år. Vagn Olesen, der har en baggrund som købmand, er medlem af Regionsrådet i Nordjylland og taler som politiker gerne Vesthimmerlands sag. Han er født i Suldrup på et husmandssted og kom som 14-årig til Brugsforeningen i St. Brøndum, hvor han blev uddannet kommis. Herefter flyttede han til Aalborg og havde job i en isenkræmmerforretning. Efter 12 år i Aalborg købte Vagn Olesen og hans hustru Jytte købmandsforretning i Aalestrup - først i Aagade og senere i en ny og flot forretning med navnet V.O. Marked. I 1983 blev Vagn Olesen frivillig brandmand på Falckstationen i Aalestrup og blev året efter ansat hos Falck og stoppede med købmandsforretningen. Vagn Olesen gik senere ind i politik. Han blev opstillet af Socialdemokratiet og var i 15 år medlem af Aalestrup Byråd, hvor han bl.a. var medlem af økonomiudvalget og teknisk udvalg. Han trak sig ud af kommunalpolitik i forbindelse med valget i 2006 og lod sig i stedet opstille for Socialdemokratiet til Regionsrådet i Nordjylland og fik et særdeles godt valg. Regionsrådsarbejdet er Vagn Olesens kæphest, fordi sygehusene er placeret i dette regi. Han har kæmpet for bevarelse af Farsø Sygehus og glæder sig over, at en eventuel lukning foreløbig er udskudt i en årrække. Fritiden tilbringer Vagn Olesen gerne sammen med hustru, børn og børnebørn og gerne i sommerhuset ved Øster Hurup. Sideløbende med sit job som redder ved Falck i Viborg er Vagn Olesen tilsynsførende for personaleforeningens 45 sommerhuse i hele landet, og det betyder, at han kommer rundt fra Bornholm til Skagen og styrer økonomien omkring hvert enkelt hus.