Retspleje

60 år

¤Mogens Pedersen, dommer, Engvej 44, Dragør, fylder i dag 60 år. Mogens Pedersen er jurist fra Aarhus Universitet i 1976, hvorefter han blev advokat i Grindsted og senere dommerfuldmægtig i Grenaa. Efter et par år der, blev Mogens Pedersen ansat ved Vestre Landsret og i 1991 dommer ved kriminalretten i Frederikshavn. I 1997 blev han adm. dommer ved retten i Frederikshavn, hvilket han var indtil udgangen af 2006. Derefter var han dommer ved retten i Hjørring, indtil han for halvandet år siden flyttede til retten i Roskilde. Mogens Pedersen er desuden formand for Værnepligtsnævnet, der behandler klager over afslag på udsættelse og anmodninger om fritagelse for værnepligt samt klager over, at nogle mod deres vilje er blevet fritaget. Han er også stedfortræder for formanden for Fredningsnævnet for Østsjælland og udpeget af Dommerforeningen som medlem af retsvirkningslovsudvalget, der skal komme med et nyt forslag til en lov om de retlige virkninger af, at man indgår ægteskab.