Litteratur

60 år

Niels Arbøl, lektor, forfatter og forlagsleder, Rørholtvej, Dronninglund, fylder lørdag 60 år.

Niels Arbøl

Niels Arbøl

Efter nysproglig studentereksamen havde han arbejde i Københavns Byret og senere i et ingeniørfirma, før han i 1978 blev exam.art. i religion og i 1986 cand.scient. i biologi. I 1987 blev han ansat på Dronninglund Gymnasium som lektor i biologi og religion og fortsatte hermed fra 1994 på VUC Nordjyllands Aalborg-afdeling, hvor han næste år vil kunne fejre 25 års jubilæum som underviser. Her har han især interesseret sig for uddannelse af kommende sygeplejeelever. Ved siden af sine undervisningsfag har Niels Arbøl også studeret politisk videnskab. I en tid, hvor marxismen var god tone på universitetet, udgav han i 1984 det omfangsrige værk "Kristendemokraterne i verden", der for første gang introducerede Europas største politiske bevægelse i Norden. Bogen og dens efterfølger "Et nyt Europa" blev siden oversat til andre sprog, heriblandt svensk. Den var især medvirkende til at forny og inspirere til dannelsen af det svenske parti Kristdemokraterna, der siden 1991 har været repræsenteret i Riksdagen og siden som medlem af den borgerlige regeringskoalition. Andre faglige bøger af Niels Arbøl er "Den lykkelige forening", en grundbog om katolicismen. I 1991 oprettede han et lille bogforlag, Queenswood, efter bynavnet Dronninglund. Det har siden udsendt henved 100 bøger, overvejende romaner og erindringsbøger af forfatterdebutanter over hele landet. Niels Arbøl har gennem årene været en flittig debattør i dagspressen med artikler og kronikker og har medvirket i flere radiointerviews. I de senere år har emnerne især drejet sig om hensynet til religiøse mindretal i Danmark og til indvandrerne, der er kommet i klemme på grund af reglerne om familiesammenføring, men også forbrugerismen og ødelæggelsen af naturområder har han som biolog haft et skarpt øje til.