Aalborg

60 år

¤Dorethe Hansen, Mortensgade, Aabybro, fylder lørdag 60 år.

¤Dorethe Hansen, Mortensgade, Aabybro, fylder lørdag 60 år. Dorethe Hansen er født i Hjallerup som datter af slagtermesterparret Carl og Herdis Larsen. Efter realskole og handelsskole tog Dorethe et år på sprogskole i Paris, et ophold, som stadigt står hende stærkt i minde med blandt andet mange oplevelserne under studenteroprøret i Paris i ’68. Interessen og evnerne for sprog førte til uddannelse og senere jobs som 3-sproglig korrespondent i større eksporterhvervsvirksomheder i Nordjylland. Især jobbet på Aalborg Værft gennem 70'erne og 80'erne har betydet meget i Dorethes liv pga. af et livslangt sammenhold med pigerne på kontoret. I de senere år har hun sammen med sin mand i fritiden udvidet horisonterne med undervisning i psykologi og spansk. Dorethe Hansen er gift med vestjyden Hans, som kom på ingeniørskole i Aalborg i 1966, fandt sin pige fra Hjallerup og blev hængende i Vendsyssel. De har to sønner Michael og Christian samt en svigerdatter Lena og et dejligt bonusbarnebarn Mathias. Dorethe Hansens yndlingsferiested er absolut Kreta, som har givet mange gode minder. Som god vendelbo har hun lært sin mand at værdsætte kystområderne omkring Rødhus og Blokhus, hvor både højsommer og ”havet efter storm” er god sjæleterapi. Parret har været aktive folkedansere i Aabybro igennem 25 år og derigennem fået et godt socialt netværk. Derudover betyder et velholdt hjem og godt samvær med nære venner, familie og naboer meget i hendes hverdag. Fødselsdagen fejres i hjemmet med den nærmeste familie.