60 år

Erik Adolphsen, direktør i Industriens Pension, Jakob Knudsens Vej 8, Birkerød, fylder lørdag 60 år. I 1994 gav overenskomstparterne Erik Adolphsen ansvaret for udviklingen af Industriens Pension. Lige siden har han arbejdet for at udvikle og drive Industriens Pension som et effektivt, serviceminded og konkurrencedygtigt pensionsselskab. Kun få pensionsselskaber kan matche det lave omkostningsniveau, og Industriens Pension har i kraft af en vellykket investeringsstrategi leveret et meget konkurrencedygtigt afkast. Erik Adolphsen kommer fra en sønderjysk arbejderfamilie. Hans far var maskinarbejder, tillidsrepræsentant og formand for Dansk Maskinarbejderforbunds afdeling i Aabenraa (nu: Dansk Metal). Erik Adolphsen var den første i familien, der fik en boglig uddannelse. Efter realeksamen fik han en elevuddannelse ved Aabenraa skattevæsen. Som 20-årig fik han Dronning Ingrids legat, og efter nogle år i skattevæsenet begyndte han at læse til cand.oecon. på Århus Universitet. Efter kandidateksamen blev han sekretariatschef på Den Kommunale Højskole i Grenå, og i 1986 blev han hentet til brancheorganisationen Assurandør Societetet (nu: Forsikring & Pension). Her havde han først ansvaret for skadesforsikring og blev senere chef for Liv & Pension, hvor han blandt andet varetog branchens forhandlinger med centraladministrationen om reformer inden for skat og arbejdsskadeforsikringer.