EMNER

60 år

¤Niels Grymer, Klintevej, Aalborg, fylder mandag 60 år. Niels Grymer er oprindeligt uddannet journalist på Morsø Folkeblad og blev i 1978 uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet. I årene 1978-79 arbejdede han som journalist (kirkelig medarbejder) på Kristeligt Dagblad. I perioden 1979-85 var han ansat som sognepræst ved Hans Egedes Kirke, Aalborg, i 1985-97 var han sognepræst i Brædstrup og Føvling sogne (mellem Silkeborg og Horsens), og siden 1997 har han været sognepræst ved Margrethekirken, Aalborg. Niels Grymer er formand for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift, som arbejder på at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i stiftet og med kirker i udlandet. Han er medstifter og næstformand i Folkekirkens Filmklub i Aalborg, som i samarbejde med Biffen viser seværdige film og lægger op til diskussion om filmene. Filmklubben har nu i sin tredje sæson ca. 125 medlemmer. Niels Grymer er underviser på Teologisk Voksenundervisning i Aalborg, hvor interesserede i løbet af tre år undervises i en række teologiske fag. Han har udgivet to mindre bøger på Unitas Forlag: "Skyld og tilgivelse" og "Gudstjenesten - om glæden ved at drikke af en kilde og om veje til at finde den." Fra september har han fået bevilget fem måneders orlov, fordi han skal undervise et semester på præsteskole i Nigeria - efter aftale med "Mission Afrika", som er et folkekirkeligt missionsselskab.