Frederikshavn

60 år

Jytte Andersen

Jytte Andersen

¤ Jytte Andersen, Friggasvej 15, Frederikshavn, fylder torsdag 60 år. Efter realeksamen, kom Jytte Andersen i lære ved Frederikshavn distriktstoldkammer. Senere flyttede hun med sin familie til København, hvor hun i den periode arbejdede ved rigspolitiets personalekontor. Efter at være vendt tilbage til Frederikshavn var Jytte Andersen i ca. 10 år på Frederikshavn Handelsskoles lønningskontor, indtil hun i 1997 overtog forretningen Zahra i Frederikshavn, som hun stadig driver. Dagen fejres med familie, naboer og venner.