60 år

Bent Jørgen Larsen

Bent Jørgen Larsen

Bent Jørgen Larsen, skoleinspektør, Algade 26, Hjallerup, fylder i dag 60 år. Han er født og opvokset i Agersted og tog lærereksamen fra seminariet i Aalborg, inden han i 1972 blev ansat som lærer ved Hjallerup Skole. Her var han lærer, indtil han i 1985 blev udnævnt til viceskoleinspektør, et job han bestred gennem 10 år, hvorefter han blev skoleinspektør i 1995. På denne post har han siden bl.a. forestået en større modernisering og ombygning af skolen. Med sit venlige og imødekommende væsen er Bent Jørgen Larsen en både afholdt og respekteret skoleinspektør både hos eleverne, skolens medarbejdere og i forældrekredse. Herudover har man også i byens kultur- og foreningsliv glæde af hans vindende væsen som en god leder. Det var således Bent Jørgen Larsen, der for år tilbage startede et gymnastikhold med motionsvolleyball i Hjallerup Gymnastikforening. Det var egentlig tænkt som en gymnastikaften med lidt boldspil til at varme op på, men det udviklede sig hurtigt til en volleyballaften med løb og gymnastikopvarmning det første kvarter. Herefter organiserede han, at holdet fik to årlige dyster mod et tilsvarende hold fra Klokkerholm og lagde vel nok kimen til, at andre tog over, så HGF nu har en hel volleyball-afdeling med et damehold i Jyllandsserien, motionsholdet, et herrehold og kids-volley på programmet. Bent Jørgen Larsen er endvidere med i forretningsudvalget for Hjallerup Samvirke og er bl.a. samvirkets repræsentant i Hjallerups byudviklingsudvalg, der netop i år efter en række møder med byens borgere har udformet forslag til en masterplan for Hjallerups fremtidige udvikling. Bent Jørgen Larsen er sammen med sin kone bortrejst på fødselsdagen.