EMNER

60 år

Ole Holm

Ole Holm

¤Ole Holm, sognepræst, Sdr. Vråvej 11, Vrå, fylder onsdag 60 år. Ole Holm er født 1951 i Grenå, opvokset i Frederiksværk, i en kirkeligt engageret familie. I 1982 blev Ole Holm gift med gymnasielærer Thyra Bjerreskov, og de har sammen et hold tvillingepiger, som nu er gift og har udvidet familien med tre børnebørn. Ole Holm er uddannet cand.mag. i kristendomskundskab og dansk ved Aarhus Universitet. Han tog efter afsluttet eksamen pædagogikum og arbejdede i et par år son gymnasieadjunkt. Efter den særlig §2-tilladelse søgte Ole Holm præsteembede og blev sognepræst i Vrå-Em pastorat fra sep. 1986. I præsteembedet har Ole Holm fokus på at være en god sognepræst, hvilket i hans øjne er at levere velforberedte højmesser og alternative gudstjenester, kreativ og afvekslende konfirmandundervisning, lydhøre samtaler med efterladte og med dåbsforældre, godt ældrearbejde, godt og varmt samarbejde med menighedsråd, ansatte og nabopræster og god kommunikation til menigheden. Han har således oprettet og vedligeholder sognenes hjemmeside og skriver og layouter kirkebladet. Desuden har Ole Holm været aktiv i Nicolaitjenesten og i katastrofeberedskabsordningen, som foredragsholder i mange sammenhænge, og som bestyrelsesmedlem i Danmissions kredsbestyrelse, i den lokale kirkehøjskole og støtteforeningen for Vrå Højskole. Ole Holm har også været tillidsmand for præsterne, og han arrangerer og leder pensionistforeningen Veteranklubbens møder. Ole Holm har også udvist stort engagement i bygningen af Vrå Sognegård og i de store restaureringsprojekter, som begge kirker har gennemgået, senest Vrå Kirke i 2010-11. I september blev Ole Holms 25-års jubilæum i sognet fejret med stor varme og generøsitet af menighedsrådene og stor opbakning fra menigheden. Fødselsdagen fejres derfor i al stilfærdighed med familien og de nærmeste samarbejdspartnere.