Hjørring

60 år

Steen Jensen

Steen Jensen

Steen Jensen, fhv. organist, Rangstrupvej 1, Svejlund, Rødekro, fylder tirsdag 60 år. Steen Jensen er født i Tønder. Han tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Sit første organistembede havde han ved Langå Kirke 1973-78, derefter ved Bistrupkirken, Hjørring, 1978-80, indtil han blev ansat ved Sjælør Kirke, København, 1981-84. Han er endvidere uddannet som akademi-ingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi i 1984 og har siden virket som ingeniør i det private erhvervsliv og fra 2004 som selvstændig ingeniør.