EMNER

60 år

¤Flemming Rytter, forsvarsattaché, Berlin, fylder onsdag 60 år. Flemming Rytter har siden 2005 været forsvarsattaché på den danske ambassade i Berlin. Her følger han udviklingen i det tyske forsvar - Bundeswehr - og rapporterer hjem til Danmark. I første række til forsvarsminister Søren Gade (V) og forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, så både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen er orienteret om, hvor forsvaret syd for den danske grænse bevæger sig hen. Også mere praktiske opgaver tager Flemming Rytter sig af: Han er forbindelsesled mellem dansk og tysk forsvar, når der skal indkøbes nyt materiel, og det er ham, der indhenter såkaldt diplomatic clearence, når et fly eller et køretøj fra det danske forsvar vil passere tysk territorium. Flemming Rytter var i årene fra 2001 til 2005 chef for Den Kongelige Livgarde, hvor han var ansvarlig for rekruttering og uddannelse af feltsoldater til udsendelse i internationale missioner. Selv er han udgået fra Hærens Officersskole i 1975 og blev siden daværende forsvarsminister Hans Engells sekretær. I 1985-87 var han Engells adjudant og skulle organisere ministerens officielle optrædener i forsvaret og sikre et godt forhold mellem minister og ledelsen i forsvaret. Siden opbyggede han våbenkontrolsektionen i Forsvarskommandoen og var på en række inspektioner i Rusland, Hviderusland og Ukraine. I 1993-94 var han den danske general Finn Særmark-Thomsens operationsafdelingschef ved FN-styrkerne i Makedonien. Flemming Rytter har gennem en årrække været frivillig aften- og nattevagt ved Sct. Nicolai Tjenesten i København, ligesom han i en periode var besøgsven for Ældresagen. /ritzau/