60 år

Hans-Aage Mink

Hans-Aage Mink

Hans-Aage Mink, Gislumvej 106, Aars, fylder lørdag 60 år. Hans-Aage Mink er født og opvokset i Sønderjylland og blev uddannet cand. teol. fra Aarhus Universitet i 1977 med hovedfag i Det Gamle Testamente på en afhandling om Dødehavsrullerne. I årene 1972-84 arbejdede Hans-Aage Mink på universitetets teologiske fakultet, dels som underviser, dels som forskningsstipendiat. Efter tre år som sognepræst ved Holstebro Kirke flyttede han i 1988 til Vesthimmerland, hvor han siden har været sognepræst i Gislum-Vognsild ved Aars. Som ekspert i Det Gamle Testamente og Dødehavsrullerne har Hans-Aage Mink deltaget i adskillige internationale faglige kongresser og har udgivet en lang række videnskabelige og populærvidenskabelige værker. Han har også deltaget i oversættelsesarbejdet til den ny autoriserede bibeloversættelse fra 1992 og var medarbejder på den nye udgave af Gads Bibelleksikon. Desuden har han i mange år været en flittigt brugt censor på universiteterne i Århus og København. Midt i 1990’erne var Hans-Aage Mink udsendt som feltpræst i Sarajevo og Tuzla. I 2005 blev Hans-Aage Mink udnævnt til Ridder af Dannebrog. Hans-Aage Mink mistede i 2003 sin hustru, Kamma Mink. Parret har en datter og en søn. Hans-Aage Mink fejrer fødselsdagen med åbent hus i Flejsborghus Selskabslokaler, Vester Hornumvej 93, Flejsborg, i dag fredag kl. 13-17. Selve fødselsdagen lørdag fejres uden for hjemmet sammen med familien.