EMNER

60 år

Flemming Meyer

Flemming Meyer

¤Flemming Meyer, Hanved/Handewitt, Flensborg, formand for SSW, Sydslesvigsk vælgerforening, fylder tirsdag 60 år. Flemming Meyer er født i Sønderborg som søn af Karl Otto og Marie Meyer, Skovlund/Schafflund. Han er uddannet lærer fra seminariet i Flensborg i 1975 og blev ansat som lærer ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig på skolerne i Humtrup, Valsbøl/Walssbüll og Hanved/Handewitt. Siden 2009 har han haft orlov fra lærerjobbet, da han blev valgt til den slesvig-holstenske landdag. Han har siden 1966 været medlem af SSW og siden 2005 SSW-formand. Siden 1989 har Flemming Meyer været amtsrådsmedlem i Slesvig-Flensborg og siden 2009 medlem af den slesvig-holstenske landdag.