60 år

Jens Kaasgaard, politidirektør, Holstebro, fylder i dag 60 år.

Jens Kaasgaard

Jens Kaasgaard

Jens Kaasgaard er født i Ferring ved Lemvig og uddannet jurist i 1977. Samme år kom han til Hjørring som politifuldmægtig. Han var i 13 år ansat i Rigspolitiet og blev derefter næstkommanderende i Københavns Politi, inden han drog vestover til jobbet som politimester i den gamle Holstebro politikreds. For 10 år siden var Jens Kaasgaard i samarbejde med bagmandspolitiet drivende kraft i sagen mod Tvindguruen Mogens Amdi Petersen og co. Anklagen var skattesvig for mange mio. kr. i den fond, som Tvindstifterne havde opbygget. I 2006 blev Tvinddynastiet frifundet i byretten, men tre år senere fundet skyldig i landsretten. Da politireformen reducerede antallet af politikredse til 12, blev Jens Kaasgaard i 2007 direktør for den største af politikredsene - Midt- og Vestjyllands Politi (herunder Thisted) - der har 800 medarbejdere.