EMNER

60 år

Poul Arne Sørensen, administrationschef, Havremarken 42, Fjerritslev, fylder tirsdag 60 år.

Poul Arne Sørensen

Poul Arne Sørensen

Poul Arne Sørensen er født og opvokset i Vester Thorup, og efter eksamen fra Fjerritslev Realskole blev han 1. august 1967 elev i daværende Fjerritslev Bank. I 1971-72 gjorde han militærtjeneste i Skive og vendte derpå tilbage som kunderådgiver i banken. 1. oktober 1973 overtog Poul Arne Sørensen ansvaret for bankens administration og opbyggede gennem årene en stor ekspertise inden for regnskabsvæsen. I takt med nye regnskabssystemer og øgede lovkrav sørgede han for at kvalificere sig med relevant videreuddannelse. Jobbet som administrationschef fulgte med over i den nye Egnsbank Han Herred (i dag ebh bank), da Fjerritslev Bank fusionerede med Han Herreders Sparekasse i 1992. Udfordringerne voksede betydeligt, da Egnsbank Han Herred A/S blev omdannet til en finansiel koncern ved overtagelsen af DAI Holding i 2001. Privat har Poul Arne Sørensen altid været en del af det lokale foreningsliv. I sine yngre dage var han aktiv fodboldspiller, og han har taget sin tørn i adskillige foreningsbestyrelser, heraf påtaget sig flere kassererposter. Ligeledes har han medvirket i lokalrevyer, blandt andet som fast pianist i "Han Herred i Hopla". I 1991 flyttede han fra Vester Thorup til Fjerritslev for at være tættere på sin arbejdsplads. For nylig blev han valgt ind i Fjerritslev Menighedsråd, hvor han i den kommende periode varetager hvervet som næstformand. Ellers er en tur på golfbanen i Starkær den foretrukne fritidsinteresse. Fødselsdagen fejres med morgenkaffe for kollegerne i ebh bank.