60 år

Kirsten Rasmussen

Kirsten Rasmussen

¤Kirsten Rasmussen, overlæge i klinisk genetik, Helnæs Byvej 41, Helnæs, fylder mandag 60 år. Kirsten Rasmussen er født i Hjørring, student fra Viborg Katedralskole 1967, og uddannet læge ved Aarhus Universitet juli 1974. Efter ansættelser ved bl.a. Cytogenetisk Laboratorium i Aarhus, Riskov, Forsorgscentret for Aarhus Amt, Sølund, Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet og et ophold ved Clinical Genetics Unit, Childrens Hospital, London, blev hun i 1993 ansat i sin nuværende stilling som overlæge i Klinisk Genetik ved Odense Universitetshospital med den primære opgave at etablere en klinisk genetisk afdeling på Fyn til varetagelse af diagnostik og rådgivning indenfor arvelige sygdomme. Som speciallæge i klinisk genetik (1997) og specialeansvarlig overlæge leder hun nu en afdeling som modtager prøver og giver rådgivning indenfor hele Region Syd. Kirsten Rasmussen har gennem sit arbejde en stor kontaktflade indenfor patientforeninger og handicapgrupper. Hun blev udpeget som medlem af Etisk Råd ved rådets start og var medlem fra 1988 til 1994. Indenfor sit eget fagområde har hun som formand for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (2004-07), selskabets uddannelsesudvalg (2004-07) og senest det landsdækkende specialeudvalg (2008-) været særdeles aktivt i både etableringen og den fortsatte udvikling af speciallægeuddannelsen i klinisk genetik, ligesom hun gennem deltagelse i forskellige sundhedsfaglige arbejdsgrupper har arbejdet for en styrkelse af det tværfaglige samarbejde med andre lægespecialer og kvalitetssikring indenfor klinisk rådgivning og screening.