EMNER

60 år

Ilone Dolmer

Ilone Dolmer

Ilone Dolmer, lektor, cand. scient. soc. og sygeplejerske, Præstegårds-heden 8, Skørping, fylder søndag 60 år. Ilone Dolmer er født og opvokset i Odsherred, blev student fra Slagelse Gymnasium i 1966 og uddannet sygeplejerske på Århus Kommunehospital i 1971. Som helt ung rejste hun en del i Sydeuropa og arbejdede bl.a. som lærer for amerikanske børn i Grækenland. Som sygeplejerske har hun arbejdet bredt inden for sundhedsvæsenet med patienter i alle aldersklasser. Sygeplejerskearbejdet er også blevet udført i Dansk Røde Kors’ regi, på Færøerne og i Norge. Siden 1994 har Ilone Dolmer udelukkende beskæftiget sig med uddannelse og undervisning, og hun blev i 2001 kandidat i socialvidenskab og socialt arbejde fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Hun er i dag ansat ved sygeplejerskeuddannelsen på Sundheds CVU Nordjylland som lektor. Også fritidslivet er omfattet af hendes bevidsthed og interesse for det samfundsmæssige område. I 1989 igangsatte hun projektet ”Selvhjælpsgrupper i Himmerland” ved hjælp af Socialministeriets udviklingsmidler. Som hjemmesygeplejerske var hun med til at sætte sit præg på socialpsykiatrien i Støvring Kommune først i 1990’erne. I 1994 blev hun udnævnt til ”Årets stub” i Støvring. 1994-1995 tog hun initiativ til etableringen af ” Soroptimistklubben i Himmerland”, som er en del af en verdensomspændende organisation, der arbejder for kvinders og børns rettigheder. Her blev hun klubbens første præsident i 1995. Fritiden bliver anvendt til natur- og kulturaktiviteter, ligesom litteratur er en vigtig del af hendes tilværelse. Siden barnsben har den danske folkekirke været et vigtigt ståsted, hvilket det fortsat er sammen med ægtefællen, nu afgået sognepræst Jørgen Dolmer, der har haft sit virke i 18 år i Buderup-Gravlev sogn. Ilone Dolmer har tre voksne børn - to døtre der begge er tandlæger og en søn, der er lægestuderende. Desuden har hun fem børnebørn. Fødselsdagen fejres sammen med familie, venner og kolleger.