60 år

Anne Louise Schelin

Anne Louise Schelin

¤Anne Louise Schelin, chefjurist i Dansk Journalistforbund, fylder lørdag 60 år. Anne Louise Schelin har i mere end 20 år ydet en betydelig indsats med at varetage ophavsrettigheder for journalister, forfattere, fotografer og billedkunstnere verden over. Hun har i en række internationale fora forfægtet ikke mindst kollektiv licensiering af digitale ophavsrettigheder og har høstet megen anerkendelse for sin dialogorienterede holdning i forhold til udgiverrepræsentanterne. Anne Louise Schelins internationale engagement udspiller sig bl.a. i International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), hvor hun repræsenterer International Federation of Journalists (IFJ). Det internationale journalistsamfund har også nydt godt af Schelins mangeårige formandspost i IFJ’s Authors Rights Expert Group. På den danske scene har Anne Louise Schelin siden 1987 været medlem af forretningsudvalget i Samrådet for Ophavsret og varetaget en række repræsentationer for Journalistforbundets medlemmer i Copy-Dan. Hun har haft stor betydning for, at der ikke i den danske ophavsretslov er indføjet en arbejdsgiverregel, der ville have medført store forringelser for ophavsmænd og –kvinder i medierne. Hun har også medvirket til udvikling af DJs juridiske beredskab i sager om presse- og ytringsfrihed og har i fem år undervist i medie- og presseret på Københavns Universitet. Freelancerne har nydt godt af Schelins engagement i DJs indsats for freelanceres kollektive forhandlingsrettigheder og bedre beskyttelse mod urimelige aftaler. Anne Louise Schelin var i en årrække sekretariatschef og senere direktør i Journalistforbundet. I 2004 traf hun et valg mellem de stadigt voksende ledelsesopgaver og de ligeså hastigt voksende opgaver indenfor de juridiske specialistområder. At hun valgte juraen, har mange af forbundets medlemmer kunnet nyde godt af i form af rådgivning og kompetent hjælp i talrige faglige sager.