Aalborg

60 år

Jan Andersen, Lollandsgade 3, 1. th., Aalborg, fylder søndag 60 år. Jan Andersen er faglig sekretær i FOA Aalborg. Han er født og opvokset i det indre Aalborg i Kattesundet. Efter skoletiden stak Jan Andersen til søs i tre år for at vende hjem og blive soldat. Her blev han sygepasser i forsvaret, og det var denne tjans, der gjorde han interesseret i sygehussektoren. I 1970 blev han en af de første mandlige sygehjælpere på Amtssygehuset, og en halv snes år senere var han fagligt aktiv sygehjælper på Aalborg Sygehus som tillidsrepræsentant for senere at blive fællestillidsrepræsentant på samme sygehus. Jan Andersen stoppede ikke sin faglige karriere på sygehuset. I 1987 blev han valgt som afdelingsnæstformand i det daværende DKA (Dansk Kommunal Arbejderforbund). Ved den store afdelingssammenlægning mellem DKA og HAF (Husligt Arbejder Forbund) blev Jan faglig sekretær i det nydannede FOA. I det daglige er Jan Andersen faglig sekretær og beskæftiger sig bl.a. med løn, ansættelse og afskedigelser for FOAs medlemmer. Jan Andersen er bortrejst på dagen.