Sebbersund

60 år

Hanne Gerges

Hanne Gerges

x Hanne Gerges, Engvej 7, Sebbersund, fylder 60 år fredag 11. juli. Hanne Gerges er født i Brovst men opvokset i Århus. Efter endt gymnasietid brugte hun nogle år på at rejse og var au pair i Geneve, og senere i Libyen, hvor hun også arbejdede på et rejsebureau. I starten af 70'erne flyttede hun til Aalborg for at læse på seminariet og i 1975 fik hun ansættelse på Sofiendalskolen hvor hun stadig virker som overlærer og skolebibliotekar. Hanne Gerges er et aktivt foreningsmenneske og har gennem årene været dybt engageret i udviklingen af lokalsamfundet i Sebbersund, som hun bosatte sig i 1979. Hun har således gennem flere perioder siddet i bestyrelsen i borgerforeningen og den lokale idrætsklub. Fritiden bruger hun på at dygtiggøre sit saxofonspil, arbejde i haven og tage sig af mand, børn og børnebørn. En del tid bruges også på at igangsætte nye ombygningsprojekter – både i huset i Sebbersund, men også sommerhuset i Blokhus. Dagen festligholdes med gæster i haven på hjemadressen Engvej 7.