Skolevæsen

60 år

¤Ingrid Hoppe,(f. Nielsen) Pederstrupvej 27, Pederstrup ved Rudkøbing, fylder i dag 60 år. Hun er født og opvokset i Aalborg. Efter 9. kl. i folkeskolen tog hun realeksamen på Elisabeth Brøndsted skolen og dimitterede derefter som første årgang af HF studenter fra Aalborghus Statsgymnasium efterfulgt af læreruddannelsen på Aalborg Seminarium. Sideløbende har Ingrid været ivrig KFUK spejder i 16 år, heraf de sidste 10 år som tropsfører og medlem af distriktsrådet. I seks år havde hun samtidigt stor glæde af at være medlem af kirkekoret i Lindholm Kirke. Som en naturlig følge af dette har hun senere i livet virket som organist i Balle Valgmenighedskirke og Kordegn i Ringe Kirke. Efter en periode som fast vikar ved Aalborg skolevæsen og støttepædagog ved Aalborg socialvæsen fattede hun stor interesse for Fri – og Efterskoleverdenen med dens muligheder for et nært samvær med og kendskab til eleverne. Især det Grundtvig – Koldske skole – og livssyn har været til stor inspiration og har været bærende elementer i hendes arbejde. Efter års arbejde som lærer på bl.a. Fårevejle Fri – og Efterskole, Balle Fri – og Ungdomsskole, Han Herreds Ungdomsskole og Rågelund Efterskole stoppede hun sin gerning efter ni år på Ringe Kost – og Realskole heraf de sidste syv år som afdelingsleder. Ingrid og hendes mand glæder sig nu til at have mere tid til venner, børn, børnebørn og nyde årets gang på gården på Langeland.