Storvorde

60 år

¤Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, Brøndum, Fjerritslev, fylder mandag 60 år. Han er født og opvokset i Arentsminde som næstældst i en børneflok på syv. Efter 7. klasse startede han på en tankstation i Aalborg i 1963, kom herefter til landbrug og var i 1967 sømand. Herefter var han igen ansat ved landbruget, indtil han i 1969 aftjente sin militærtjeneste. Ulf Nielsen blev uddannet og ansat ved politiet indtil 1976. Herefter var han selvstændig landmand med opbygning af en kostald uden væg i hele sydsiden. Et forsøgsprojekt i samarbejde med statens helårsforsøg med kvæg. Ejendommen blev afhændet i 1979. Herefter uddannede Ulf Nielsen sig til assurandør og blev ansat ved det daværende Nye Danske Loyd. Han købte i 1982 sin nuværende ejendom med tilhørende minkfarm på Kollerup Strandvej og startede i 1996 gårdbutik. I 2001 stoppede han som assurandør for at hellige sig kvægbrug og hesteavl, naturpleje på en del tillejede marginaljorder og gårdbutik med salg af ungkvægskød og hestekød. Ulf Nielsen har gennem årene bl.a. været med i bestyrelsen for Nordjysk Andel samt i repræsentantskabet for Danish Crown. Siden 1974 har han været gift med Mette fra Storvorde, og de har fået fem børn, heraf tvillinger på 20 år, som stadig bor hjemme. Den ældste datter bor ved Århus, datter nummer to på Sjælland, mens den ældste søn Anders er greenkeeper på golfbanen i Fjerritslev. Ulf Nielsen deltager i diverse messer og dyrskuer og har fast stadeplads hos Aabybro Mejeri hver fredag eftermiddag samt på grønttorvet i Aalborg hver onsdag. Han er også en flittig læserbrevsskribent og tager gerne en svagere part i forsvar, hvis nogen optræder ukorrekt. Fødselsdagen fejres med reception fredag 13. marts kl. 12-17 i Klim forsamlingshus.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk