Lokalpolitik

60 år

Bjarne Holm

Bjarne Holm

Bjarne Holm, ingeniør og byrådsmedlem, Ballerumvej, Hillerslev, Thisted, fylder i dag 60 år. Bjarne Holm er opvokset i Hillerslev, hvor han har boet næsten hele sit liv. Han er uddannet bygningsingeniør på Aalborg Teknik og arbejdede fra 1974 til 1980 i ingeniørfirmaet Houe og Olsen i Thisted. Herefter blev han projektingeniør på sin nuværende arbejdsplads, Aalborg Fjernvarmeforsyning. Efter nogle år i det private erhvervsliv vendte han i 1994 tilbage til Aalborg Fjernvarmeforsyning, hvor han siden har været chef for planlægningen af fjernvarmenettet i Aalborg. Sideløbende har Bjarne Holm engageret sig i politik og stillede første gang op til byrådet i Thisted i 1978 som kandidat for Venstres Ungdom. Efter tre perioder i byrådet opnåede Bjarne Holm ikke genvalg ved valget i november 2005, men kom ind som suppleant kun 14 dage efter valget. Som byrådsmedlem har Bjarne Holm lagt vægt på at tale borgernes sag, og det har af og til bragt ham på kant med forvaltningen, ikke mindst i perioden som formand for teknisk udvalg i 1998-2001. Op til byrådsvalget i 2005 engagerede han sig stærkt til fordel for et for mange upopulært projekt, nemlig indkøbscentret i hjertet af Thisted. Og han er ikke selv i tvivl om, at netop indkøbscentret var årsagen til, at han ikke i første omgang opnåede genvalg til byrådet. Bjarne Holm er gift med Aase, der er sygeplejerske, og de har to sønner på henholdsvis 20 og 18 år. Fritiden bruger Bjarne Holm, der oprindeligt er uddannet tømrer, gerne på arbejde i hus og have. Og det sker af og til, at han tager cyklen til arbejde. Det er næsten 100 kilometer fra hjemmet i Hillerslev til Aalborg - hver vej.