60 år

Flemming Madsen Poulsen

Flemming Madsen Poulsen

¤ Flemming Madsen Poulsen, forfatter og forlægger, Vordingborg, fylder mandag 60 år. Og hvad er mere passende på dagen for uddeling af nobelpriserne end at fejre det med udgivelsen af en bog om Alfred Nobel? Bogen om Nobel er den seneste af en lang række udgivelser af fag- og undervisningsbøger inden for især historie, samfundsfag og religion. Tidligere har Flemming Madsen Poulsen bl.a. skrevet om andre af de store skikkelser i 1800-tallets slutning: Gustave Eiffel og stifteren af Røde Kors, Henry Dunant. Ud over fagbøgerne har han udgivet fem digtsamlinger og et par romaner. Hovedvirket i de seneste år har dog været forlæggervirksomheden. Som leder af Forfatter-forlaget Attika gennem 12 år har Flemming Madsen Poulsen fået det dengang lidt hensygnende forlag etableret som en respekteret aktør, der hvert år kan præsentere et antal spændende udgivelser i forskellige genrer. Flemming Madsen Poulsen er herudover aktiv i Dansk Forfatterforening, hvor han er medlem af bestyrelsen, næstformand for de faglitterære forfattere og repræsenterer Dansk Forfatterforening i bestyrelsen for Forfatter- og Oversætter-centret Hald Hovedgård. Forfatterforlaget Attika fejrer udgivelsen af Nobel-bogen og forfatterens runde dag ved en reception i Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 på Christianshavn i dag fredag 7. december kl. 15-17.