EMNER

60 år

¤Niels Kollerup Christensen, direktør og landmand, Hedegaard & Hilligsøe Eftf. A/S, Søbrinken 18, Thisted, fylder onsdag 60 år .

¤Niels Kollerup Christensen, direktør og landmand, Hedegaard & Hilligsøe Eftf. A/S, Søbrinken 18, Thisted, fylder onsdag 60 år . Niels K. Christensen er født i Hjardemål, men familien flyttede til Møllevej 19, Bjerget, hvor forældrene drev landbrug. Han gik i Lild gamle Skole, derefter Lild Centralskole (i dag Efterskole) og fik senere realeksamen fra Vesløs Skole. Foruden at hjælpe derhjemme hjalp han også andre landmænd på egnen efter skoletiden. Efter konfirmationen hjalp Niels K. Christensen vognmændene med at laste fisk i Thorup- og Lildstrand. Initiativ og fremdrift har altid præget ham. Niels K. Christensen kom derefter i lære hos Sørensens Tømmerhandel i Thisted og var der i 15 år. I 1968 giftede han sig med Inger Lise Gravesen fra Vust, og de overtog senere hendes fødehjem som syvende generation og drev det med kødkvæg. Han blev derefter direktør for Hedegaard & Hilligsøe Eftf. A/S tømmerhandel, og for syv år siden købte han firmaet. Kommunen købte bygningerne, og tømmerhandelen blev nedlagt, og handlen med træ foregår nu fra adressen på Søbrinken. Træet kommer fra de baltiske lande, Sverige og Finland. For nogle år siden købte Niels K. Christensen et landbrug i Estland på 1600 ha. sammen med sin yngste bror Lars samt et skovbrug på 3000 ha. med savværk sammen med solide estlændere. Inger Lise og Niels K. Christensen har tre døtre og 10 børnebørn, som de nyder at være sammen med.