EMNER

60 år

Poul Juel Andersen, Heimdalsgade 66, Aalborg, fylder i dag 60 år.

Poul Juul Andersen

Poul Juul Andersen

Poul er udlært maler og arbejdede som selvstændig indtil 1988, hvor han fik ansættelse hos malermester Bent Pedersen, hvor han var til 2002. Poul blev derefter førtidspensionist som følge af flere operationer i ryggen. Som pensionist har Poul fået tid til at hellige sig sin store hobby som lystfisker, hvilket han bruger mange timer på. Poul fisker med stang og spinner i åer rundt om i landet. Karup Å og Skjern Å er yndede mål for Poul og hans fiskestang. Tiden bruges også til at passe hus og have sammen med hustruen Solveig. Pouls anden store interesse er logearbejde. Poul er broder i DANSK BRODER ORDEN, logen i Vingårdsgade, og har siden sin optagelse i 1984 arbejdet med stor interesse for logen. Poul har bl.a. fungeret som formand for festudvalget, som logens instruktør for nye brødre, gennem to omgange været rådmand for logen og gennem fem år bestredet embedet som logens ceremonimester. Poul deltager altid med stor glæde i møder og arrangementer i logen.