Skagen

60 år

Birthe Rugholm

Birthe Rugholm

¤Birthe Rugholm, kontorfuldmægtig, Tinglevvej 7, Frederikshavn, fylder lørdag 60 år. Birthe Rugholm har altid boet i Frederikshavn, og hun holder meget af sin by. I 1969 blev hun ansat i regnskabstjenesten på Flådestation Frederikshavn, og da regnskabstjenesten i 2006 blev flyttet til Hjørring, flyttede hun med. Til november kan hun fejre 40 års jubilæum i forsvaret. I 1975 blev hun gift med Vagn. De fik to døtre, Tonja og Regitze. Familien havde den store sorg, at deres højtelskede Tonja døde af kræft i 2006, kun 32 år gammel. Regitze bor i København og arbejder som projektleder på Statsbiblioteket og er nybagt mor. Da Birthe Rugholm blev 18 år, blev hun meldt ind i Marinehjemmeværnet. Hun har været befalingshavende i mange år, og i 2003 blev hun flotillechef for Flotille 128, Jylland. Birthe Rugholm er også politisk interesseret og var kredsformand for Centrumdemokraterne i Frederikshavn, Skagen og Læsø fra 1998 til 2008 - en interesse, som hun delte med sine døtre og sin mor Greta Rugholm. Birthe Rugholm var med til at oprette A-Ø Partierne, en sammenslutning af alle de politiske partier i Frederikshavn, hvor hun sad som CD’s og senere Borgerlistens repræsentant i perioden 1997-2007. Hun var rådsmedlem i Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland i fem år og sad også i Arbejdsmarkedsrådets Analyse- og Udviklingsudvalg. Birthe Rugholm har været HK’s tillidsrepræsentant på Flådestation Frederikshavn 1991-2006. Derudover var hun næstformand i HK Stat Vendsyssel i et par på. Hun har desuden i en længere årrække været valgt ind i Gigtforeningen Vendsyssel Kredsen, hvor hun var henholdsvis næstformand og sekretær. Derudover sad hun i en årrække i FFI’s pigefrokostudvalg, hvor hun var med til at arrangere den årlige pigefrokost. Birthe Rugholm og hendes mand har i fem år haft overskud til at have plejebørn. I 1978 havde de en grønlandsk pige på 10 år, som skulle til Danmark i et år for at lære dansk. Et bekendtskab som de den dag i dag har stor glæde af. Birthe Rugholm holder af at gå lange ture i naturen sammen med Vagn, og hun nyder at arbejde i sin nyanlagte have. Og så glæder hun sig over at være Bedste for sit første barnebarn. Fødselsdagen fejres i pinsen sammen med familie og venner i et selskabslokale i Frederikshavn.