60 år

Anita Seerup, lektor ved Dronninglund Gymnasium, fylder 60 år i dag.

Da Anita Seerup fyldte 50 år, var overskriften på fødselsdagsomtalen "Kvindernes stemme", og ligeværd og ligestilling fyldte stadig meget hos kvinden, der som ung psykologistuderende på Københavns Universitet var medlem af Studenterrådet og med, da unge studerende besatte daværende rektor Mogens Fogs kontor. I dag har ligestilling i Anita Seerups optik fået et andet ansigt. Det er i højere grad kampen for ligestilling i menneskerettigheder end kønspolitik, der optager den kvinde, der lige siden sine unge år har ofret næsten al sin fritid for målet om en bedre verden. Men det er ikke kun internationalt, Anita Seerup kærer sig om menneskene. Også lokalt tager hun hånd om og bekymrer sig for dem, der omgiver hende. Siden besættelsen af universitetsrektorens kontor, skiftede Anita Seerup psykologistudierne ud med danskstudiet og videreuddannede sig til læse-stavepædagog. Hun har i mange år været ansat som lektor på Dronninglund Gymnasium som underviser i dansk og idræt, og det er jobbet her, der i dag optager Anita Seerup meget. Hun stiller specielt skarpt på den problematik, hun ser i, at de unges holdninger til sig selv og de mange valg, de står over for, er mere komplekse end nogensinde før. Anita Seerup ser det som gymnasiets fineste opgave både at uddanne de unge, men også at åbne deres øjne, så de i højere grad lærer sig selv og deres eget udgangspunkt at kende, når beslutninger skal træffes og holdninger formes. At få de unge til at se deres egne kvaliteter og ikke fokusere på, at de måske ikke er så perfekte som photoshops manipulerede fotos. Som Anita Seerup selv udtrykker det: De særlige elever, som har brug for opbakning på grund af det senmoderne samfunds mange valg, ligger mig stærkt på sinde. Fritiden bruges til revy og skuespil på Dronninglund Gymnasium, ferier med rygsæk gennem Asien og Afrika, snorkleture og storbyer, gåture og endelig den helt store lidenskab, mavedans, som Anita Seerup gennem mange år har praktiseret.