Lemvig

60 år

Niels Eriksen

Niels Eriksen

¤Niels Eriksen, civilingeniør og administrerende direktør, Agervangen, Aalborg, fylder onsdag 60 år. Siden 1992 har Niels Eriksen været ansat på AKV Langholt AmbA. I de første år med ansvar for produktionen og i 2006 udnævnt til administrerende direktør og samtidig indsat som meddirektør i Cargill-AKV, et Joint Venture AKV deler ligeligt med det privatejede amerikanske Cargill. Niels Eriksen er født og opvokset ved Skjern Å, hvor både naturen og landbruget satte sig varige spor, men kemien tog over efter endt studentereksamen i Herning. Studietiden blev tilbragt på DTU i Lyngby med hovedprojekt indenfor bioteknologi, der blev afsluttet i 1978. Herefter vendte han tilbage til det jyske med godt seks års udviklingsarbejde og spændende udfordringer hos Cheminova ved Harboør. Tiden blev også brugt på at dyrke fugle- og naturinteressen i flere lokale og landsdækkende foreninger. Efter en kort tid i 1984-85 indenfor et biotekfirma, Convex med speciale i ekstraktions af aktive plantestoffer, blev det til godt seks år som produktions- og produktchef på KEW Industri i Hadsund i perioden 1985-92. Her stod Niels Eriksen i spidsen for etablering af en produktion af rengøringsmidler og specialprodukter til hobby og industriel brug. Sideløbende med sin nuværende funktion på AKV Langholt er Niels Eriksen en af initiativtagerne for etablering af en biofuelproduktion i det nordjyske i et samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Kommune og andre lokale aktører. Derudover sidder han i det regionale beskæftigelsesråd som repræsentant for sammenslutningen af Skov og Landbrugets Arbejdsgivere og bruger en del tid i den europæiske stivelsessammenslutning, AAF i Bruxelles. Fritiden bruges på rejser i udlandet sammen med familien, og skal der kobles helt fra i hverdagen, tager Niels Eriksen en fugletur til Lille Vildmose eller til andre af de andre spændende nordjyske naturområder.