Ungdomsuddannelser

60 år

Peter Kristensen

Peter Kristensen

¤Peter Kristensen, Holskovbækvej 21, Hjallerup, fylder i dag 60 år. Peter Kristensen er født i landsbyen Skarrild syd for Herning. I de sidste mange år har han boet i det nordjyske med bopæl i bl.a. Aabybro og nu i Hjallerup. Peter begyndte sin karriere inden for handel og markedsføring med handelseksamen fra Grindsted Han-delsskole i 1970 efterfulgt af højere handelseksamen i 1972 fra Herning Handelsskole. Straks efter afsluttet højere handelseksamen begyndte han på HD studierne på Aalborg Universitet og kunne i 1976 kalde sig HD i afsætningsøkonomi. I denne periode blev der også tid til militærtjeneste ved Nørrejyske Artilleri regiment (NJAR)i Skive, hvor Peter aftjente sin værnepligt fra august 1972 og et år frem. Erhvervskarrieren begyndte som eksportassistent ved Pedershaab Maskinfabrik A/S i Brønderslev og blev efter nogle år efterfulgt af en stilling som reklame- og marketingkonsulent på Lockeys Reklamebureau A/S i Aalborg. I 1978 begyndte Peter som aftenunderviser på merkonomuddannelsen, hvor han i mange år underviste inden for reklame, salg og markedsføring. Han befandt sig godt som underviser, og fra januar 1980 var han fuldtidsunderviser på Aalborg Handelsskole. Siden har han været med til at uddanne adskillige unge på bl.a. EFG, HH, handelsakademiet og merkonomuddannelsen. Peter har også været censor på en række uddannelser og været aktiv i opgavekommissioner. Da Aalborg Handelsskole sammen med Aalborg tekniske Skole var med til at etablere Aalborg Erhvervsakademi - senere Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) - blev Peter den, der varetog opgaven med at markedsføre NOEA og de mange akademiuddannelser. Markedsføringsopgaverne blev en stor del af Peters arbejdsopgaver, og undervisergerningen måtte vige for dette. NOEA blev i 2009 fusioneret med Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), hvor Peter nu er markedsføringskoordinator for primært de tekniske og merkantile akademi- og professionsbacheloruddannelser. Peter er en meget aktiv, loyal og dygtig medarbejder med en god portion nordjysk humor. Fritiden bliver brugt på jagt- og fisketure og på at passe både køer og hund. Peters passion for fiskeri har også gjort ham aktiv i lystfiskerforeningen. Når der er tid, vil Peter gerne opleve det store udland sammen med familien.