60 år

Uffe Laursen, skovrider, Vasevej 11, Fussingø ved Randers, fylder tirsdag 60 år.

Uffe Laursen

Uffe Laursen

Uffe Laursen forlod i forbindelse med strukturændringerne for statsskovdistrikter Buderupholm Skovdistrikt, men inden da havde han formået at sætte sit præg på distriktet. Uffe Laursen kom til Buderupholm i 1987, og han betegner selv retableringen af Gravlev Sø som måske det mest markante enkeltprojekt i sin tid som skovrider i Buderupholm. Projektet var lige sat i gang, da han tiltrådte, og Gravlev Sø afspejler i øvrigt ganske godt den udvikling, distriktet har gennemgået i perioden. Uffe Laursen er fra Sorring og student fra Horsens Statsskole. I 1974 blev han uddannet som forstkandidat på Landbohøjskolen og tog umiddelbart derefter til Borneo som juniorekspert for FN-organisationen FAO. Allerede den gang var regnskovens skæbne et tema, man tog alvorligt. Efter Borneo blev han ansat i det, der den gang hed Skovstyrelsen, og havde frem til 1987 forskellige funktioner i styrelsen. Fra 19779 - 82 var han forstfuldmægtig på Thy Statsskovdistrikt og senere fuldmægtig i Skovstyrelsens administrationsafdeling. Men så kaldte Buderupholm, hvor han slog sig ned i skovriderboligen sammen med sin hustru Merete og deres tre børn. Siden 2004 har Uffe Laursen været skovrider på Fussingø Statsskovdistrikt, nu Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland. Her skal han tage vare på skove og naturarealer omkring Viborg, Hald Sø, Dollerup Bakker, Fussingø, Kalø samt Mols Bjerge. Blandt de større opgaver kan nævnes Nationalpark Mols Bjerge, Naturgenopretning langs Gudeåen mellem Langå og Randers samt genskabelse ag overdrev i Dollerup Bakker og Mols Bjerge. Uffe Laursen varetager sideløbende tillidsjob i Statsskovriderforeningen hvor han er bestyrelsesmedlem siden 2001. han er desuden formand for Statens forstlige kåringsudvalg.