EMNER

60 år

Mogens hørby Jensen

Mogens hørby Jensen

¤Mogens Hørby Jensen, registreret revisor, Hesseløvej 12, Frederikshavn, fylder søndag 60 år. Mogens Hørby Jensen er født i Bangsbostrand og har gennem alle årene været aktiv i det nordjyske erhvervsliv. I 1987 blev han medindehaver af ND Revision Frederikshavn, og i forbindelse med et generationsskifte i 2005 blev firmaet overdraget til Palsgaard & Hansen, statsautoriserede revisorer, hvor han stadig er ansat og vil virke som revisor i mange år endnu. Han har hele livet været engageret i det frivillige foreningsliv. Hans base har været boldklubben Bangsbo Freja, hvor han har bestridt næsten alle poster og i 2007 blev udnævnt til æresmedlem. Han har siddet i bestyrelsen for SIFK (Samvirkende Idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune) siden 1985 og sidder nu i Frederikshavn ny Kommune i bestyrelsen for Idrætssamvirket, som er afløseren for SIFK. Mogens Hørby Jensen sidder i folkeoplysningsudvalget, valgt af idrætten i Frederikshavn Kommune, først som formand i perioden 1991-2007 og efter storkommunens gennemførelse som næstformand. Fodbolden er skiftet ud med en golfbold, ligesom en del af fritiden bruges i logen Portus (Serapion Ordenen), hvor han i øjeblikket sidder i logerådet. Mogens Hørby Jensen har sammen med hustruen Rita tre sønner, hvoraf de to bor i USA, så det meste af rejselivet foregår på rejser til USA for at besøge børn, svigerbørn og de fire børnebørn. Den tredje søn er gået i faderens fodspor som revisor og bor i Herning sammen med sin familie, der også omfatter to børnebørn, som de løbende har fornøjelse af. Fødselsdagen fejres under private former.