Boligselskaber

60 år

Ole Davidsen, formand for Hasseris Boligselskab, Lindenborgvej 71, Aalborg, fylder mandag 60 år.

Ole Davidsen

Ole Davidsen

Han er desuden formand for en af landets største antenneforeninger, AN-TV. Ole Davidsen er foreningsmand. Hvis han kan gøre en indsats for at gøre tilværelsen bedre for andre, så bliver fritiden gerne brugt hertil. For Hasseris Boligselskab har Ole været et meget stort aktiv. Han har sammen med sin familie boet mere end 30 år i Bonderupgård. Her har han siden først i 1980'erne deltaget i arbejdet i afdelingsbestyrelsen, de seneste 25 år som formand for afdelingsbestyrelsen. Denne post overlader han nu til en anden, så tiden mere målrettet vil blive brugt på arbejdet i boligselskabet. Ole Davidsen overtog formandsposten i selskabet for to år siden og er foregangsmand for at bringe Hasseris Boligselskab videre som en moderne og professionel virksomhed. En af de helt store opgaver lige nu er renoveringen af Skelagergårdene, en opgave til næsten 400 mio. kr., og flere renoveringsopgaver er i støbeskeen. Siden 1988 har Ole Davidsen været medlem af organisationsbestyrelsen, de seneste 13 år som næstformand, hvor kursus- og oplysningsvirksomhed var højt prioriteret. Han har endvidere været valgt til formand for den nordjyske 4. kreds i Boligselskabernes Landsforening og valgt til bestyrelsen for Boligselskabernes Landsforening. Ole Davidsen er også aktiv i Socialdemokratiet og har i flere omgange været formand for den lokale partiforening.