60-året for befrielsen fejres

Hjemmeværnet vil i fremtiden ændre på mindehøjtidelighed

HJØRRING:Når der onsdag aften klokken 19 holdes 4. maj mindehøjtidelighed på Hjørring Kirkegård, så er det sidste gang i den nuværende form. Hjørring Hjemmeværnskompagni har valgt at benytte 60-året for Danmarks befrielse til at holde mindehøjtideligheden for sidste gang. - Vi har følt, at det har været det rigtige tidspunkt at stoppe det "store" arrangement på. Ikke fordi vi vil glemme fortiden eller hjemmeværnets rødder, men fordi vi også gerne vil se fremad. Især i disse tider, hvor hjemmeværnets opgaver og struktur gennemgår den kraftigste revision i værnets historie. I fremtiden skal det nye hjemmeværn hjælpe med at sikre det danske samfund i bredeste forstand, siger Torsten W. Langsted fra hjemmeværnskompagni 1108. I mange år har hjemmeværnets musikkorps spillet på Hjørring Kirkegård, der er blevet sunget og holdt tale, nedlagt kranse og buketter ved mindesmærket for de bysbørn, der gav deres liv for Danmark under 2. verdenskrig. Når mindehøjtideligheden på onsdag er slut ved 20-tiden er der arrangeret en særlig mindegudstjeneste i Sct. Hans Kirke. Her vil sognepræst Hanne Nøhr Krüger står for en gudstjeneste med bibellæsning og salmer med tilknytning til krigen. Skuespiller Kresten Andersen vil læse en række tekster, som blev skrevet i krigens år. Kirkens kirkesanger, Lene Lund, vil synge solo. - Vi vil gerne prøve at give folk en lille fornemmelse af krigen. Man kan ikke helt fornemme glæden ved befrielsen, hvis ikke man kender de følelser, der var under krigen, mener Hanne Nøhr Krüger. Torsten W. Langsted skynder sig at sige, at selvom mindehøjtideligheden i den nuværende form ophører, så vil man også i fremtiden holde en mere enkel kransenedlæggelse i Mindelunden 4. maj. Her vil alle HJørring-borgere og andre interesserede fortsat være velkomne. Også andre steder i Hjørring understreger man 60 året for befrielsen. På plejehjemmet Vesterlund har man genoptrykt Kongesangbogen og holder alsang. Det er den månedlige sangaften, der omdannes til 4. maj aften. Ved klaveret sidder Margit Stendys og Børge Christensen synger for.