EMNER

60 dage med fodlænke

En yngre mand fra Aabybro er ved en domsmandsret i Hjørring idømt 60 dages ubetinget fængsel for færdselslovsovertrædelser og 30 dages betinget fængsel for tyveri.

Den unge mand var tiltalt for et tilfælde af spirituskørsel og to tilfælde, hvor han ifølge anklageskriftet var påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer. Det udløste den takstmæssige sanktion på tre gange 20 dages fængsel. Tyveriet, der var af beskeden karakter, drejede sig om fjernelse af visse effekter fra en ejendom i lokalområdet. Ifølge tiltaltes forsvarer, advokat Bent Holmberg, har den dømte blandt andet på grund af sin alder mulighed for at afsone den ubetingede fængselsdom på 60 dage med fodlænke. Den betingede del af dommen har en prøvetid på et år og bortfalder, hvis den unge mand ikke begår tilsvarende kriminalitet indenfor denne periode.