Tyverier

60 dages fængsel for tyveri

En 28 årig mand fra Pandrup, som for tiden er "bosiddende" i Statsfængselet Kragskovhede er ved retten i Hjørring idømt 60 dages ubetinget fængsel for tyveri.

Den 28 årige var sammen med en 19 årig mand også fra Pandrup sigtet for tyveri af et fladskærm's TV og en bærbar computer fra en villa i Blokhus til en samlet værdi af 31.000 kroner. Den 28 årige kunne erkende, at have begået tyveriet sammen med en "ukendt person", hvis navn han ikke ønskede at oplyse. På anklagerens spørgsmål om hvorfor han ikke ville oplyse navnet på denne, forklarede tiltalte, at der ikke var grund til at blande andre ind i sagen. Men ét var sikkert. Det var ikke den 19 årige, der sad ved siden af ham på anklagebænken. Ifølge hans videre forklaring var det af økonomiske årsager, han havde begået tyveriet. For at sige det rent ud var han økonomisk godt og grundigt på spanden, idet han havde mistet sit arbejde, fordi han skulle ind og afsone en dom for tidligere begåede tyverier. Den 19 årige nægtede, at have noget som helst kendskab til tyveriet. Selv da anklageren forelagde en afhøringsrapport, hvoraf det fremgik, at han havde erkendt sin medvirken og endda nærmere havde forklaret, hvordan man havde aflistet et vindue for at komme ind i villaen, nægtede han fortsat at have været tilstede. På anklagerens spørgsmål om hvorfor han havde afgivet en sådan forklaring og endda havde underskrevet rapporten, forklarede sigtede, at politimanden blev ved med at stille spørgsmål og det var han godt og grundig træt af, derfor havde han bare snakket politiet efter munden og skrevet under på afhøringsrapporten. Efter denne forklaring valgte anklageren at frafalde sigtelsen, og den 19 årige kunne forlade retten. Tlltalte modtog dommen på de 60 dages fængsel, og havde det ønske, at afsoningen kunne ske i forlængelse af den afsoning han er i gang med. Det mente retten, at kriminalforsorgen nok ville være behjælpelig med. nca