EMNER

60 deltog i grundlovsmøde

UGGERBY:Omkring 60 deltog i det grundlovsmøde, som Hjørringkredsens Venstre holdt i det flotte parkanlæg hos Rigmor og Johannes Uggerhøj i Uggerby. Sognepræst Ib Wulff-Jørgensen, Tversted, talte over Grundlovens frihedsideal og det rum, som Grundloven sætter for politisk aktivitet. Efter hans opfattelse er demokratiet den mindst dårlige styreform. Ib Wulff-Jørgensen fremhævede det menneskesyn med udgangspunkt i næstekærlighed, som Grundloven er udtryk for og gav udtryk for håbet om, at det stedse måtte være Grundlovens udgangspunkt. Folketingsmedlem Gudrun Laub (V), Hjørring, talte bl. a. om Iraq-kirgen og de værdisæt, der lå bag Danmarks deltagelse på USAs side. Amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard (V), Tårs, sagde i sin tale, at han ikke mente, at der var et stort behov for en ændring og modernisering af Grundloven.