Boligselskaber

60+'erne ind i ghettoer

Aalborg parat med udvej, hvis flygtninge/indvandrere skulle klumpe sig sammen i det almene byggeri. Løsningen er særlige ventelister uden om de ordinære og muligheden for at lade specielt udvalgte som ældre og tilflyttere kommer forrest i køen

AALBORG:Mens Aalborg glæder sig over, at man endnu ikke har ghettolignende problemer med flygtninge/indvandrere, som man kender det fra Århus, Odense og Brøndby Strand, gearer man sig nu til, hvad man kan gøre, hvis man skulle få det. Der er netop nedsat et udvalg med repræsentanter fra kommune og boligorganisationer til at kortlægge forholdene. Trumfkortet, man har i ærmet, hvis det skulle spidse til, er særlige ventelister uden om de ordinære. Ifølge loven må der ikke skelnes mellem sort og hvid, men loven rummer mulighed for fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at man kan vælge at tilgodese bestemte grupper til at bryde uhensigtsmæssig sammensætning. Ifølge udvalgets formand, fuldmægtig Hella Nygaard, teknisk forvaltning, kan det være folk over 60 år, pendlere og tilflyttere, der kan blive tilgodeset uden om de ordinære ventelister. Ligeledes kan der være mulighed for at ophæve størrelseskriteriet, altså kravet om boligstørrelse i forhold til antal personer. Det bliver imidlertid boligselskaberne, der selv må tage den beslutning, og ligeledes dem, der også må tage sig af markedsføringen, hvis de skønner, der er problemer.