Hirtshals

60 kajstiger er udskiftet

Hirtshals Havn har afsluttet to måneders arbejde med at udskifte i alt 60 kajstiger i havnebassinet.

60 kajstiger er udskiftet i havnebassinet. Luftfoto: Kurt Bering

60 kajstiger er udskiftet i havnebassinet. Luftfoto: Kurt Bering

Baggrunden for udskiftningen er, at mange års slitage og påvirkningen af saltvand har angrebet kajstigerne på Hirtshals Hav af rust. Enkelte kajstiger var rustet helt bort. Udskiftningen er blevet foretaget i samarbejde med HMU Entreprenørforretning. Om det overståede arbejde udtaler havnens tekniske chef, Peter Ydesen: - Når vi udskifter kajstigerne er det først og fremmest ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Det skal naturligvis være sådan, at hvis der er nogen der skulle være så uheldige at falde i havnebassinet, så skal de have mulighed for at redde sig op igen ved egen hjælp. De nye kajstiger er omkring 1,5 meter lange, hvilket vil sige, at de er tilpasset vejrforholdene på havnen, så stigerne også kan nås ved lavvande. Hirtshals Havn har i løbet af de seneste år investeret i at tilpasse havnen efter brugernes behov, og det arbejde vil fortsætte her i det nye år, hvor udskiftningen af havnens kajstiger er første skridt på vejen.