60 mio. kvm. tomme driftsbygninger på landet

NØRAGER:Blandt Rørbækcentrets samarbejdspartnere i forsøget med en alternativ og bedre udnyttelse af ledige produktionsbygninger på landet er Dansk Landbrugsrådgivnings Landscenter i Skejby. Her er konsulent Kræn Ole Birkkær, afdelingen for byggeri og teknik, involveret i projektet. Han har ikke en nøjagtig opgørelse over, hvor mange kvadratmeter driftsbygninger på landet, der i øjeblikket står tomme i blandt andet Nørager Kommune. - Jeg har set en rapport fra Skov- og Naturstyrelsen, hvor der bliver angivet 130 mio. kvm. produktionsbygninger totalt på landet, både udnyttede og tomme. Styrelsen har benyttet den offentlige boligregistrering som grundlag for sine tal, som jeg selv mener er for høje, påpeger Kræn Ole Birkkær. Landmænd skal nemlig ikke søge byggetilladelse ved nybyggeri, men skal alene anmelde planlagte udvidelser. Mange af disse bliver slet ikke udnyttet alligevel, og da der heller ikke kræves en ibrugtagningstilladelse for nybyggeri på landet, er tallene på 130 mio kvm. i boligregistreringen for landområder ifølge konsulenten for højt. - Mit skøn er med udgangspunkt i tal fra brandforsikringer for landbrugsbygninger, at der i stedet er omkring 100 mio kvm. i alt. Deraf udnyttes de 40 mio til husdyrproduktion, mens de resterende 60 mio står tomme og overflødige, forklarer Kræn Ole Birkkær. Omkring halvdelen af disse dur efter konsulentens mening slet ikke til at rumme alternative erhverv, men er i stedet mere egnet til direkte nedrivning. - Sagen er jo den, at der de sidste mange år er bygget omkring 1,5 mio kvm. nye landbrugsbygninger om året, uden at et tilsvarende antal er revet ned. De resterende 30 mio kvm. tomme bygninger kan heller ikke alle udnyttes, fordi der også ved alternativ udnyttelse skal tages hensyn til infrastruktur, blandt andet placering i forhold til motorveje, erklærer Kræn Ole Birkkær og tilføjer: - Så efter min mening er der omkring 15 mio kvm. nuværende overflødige landbrugsbygninger jævnt fordelt over hele landet, der vil være egent til eksempelvis lagerrum for campingvogne, grafiske virksomheder og andre liberale erhverv. Ved store tomme gårde kunne der eksempelvis etableres kultur- eller naturcentre i lighed med Vildmosegård i Lille Vildmose.