Lokalpolitik

60 nye arbejdspladser på vej til Flådestationen

Udspillet fra Forsvarskommandoen er meget tilfredsstillende, siger flådechef

FREDERIKSHAVN:Omkring 50 nye arbejdspladser på Flådestation vil blive resultatet, hvis Forsvarskommandoens udspil til et nyt forsvarsforlig bliver vedtaget. Det skønner kommandør Axel Fiedler, chef for Flådestation Frederikshavn. Han betragter det som meget sandsynligt, at forsvarsforliget bliver identisk med udspillet fra Forsvarskommandoen. Hvis det sker, bliver Søværnets grunduddannelse og kommunikationsskolen flyttet fra Auderød-basen på Sjælland til Frederikshavn. - Jeg vil tro, at det giver 50-70 ekstra arbejdspladser til Flådestation Frederikshavn, og det er vi selvfølgelig glade for. Der sker en værdifuld tilførsel til Frederikshavn, siger kommandør Axel Fiedler. Han understreger dog, at han kan forstå frustrationen i Aurerød-lejren, hvis flytningerne bliver gennemført, fordi den sjællandske base mister 140 arbejdspladser. Men fordi flytningen flere gange har været på tegnebrættet, og fordi der sker en effektivisering, synes han, at det er et naturligt valg. Et udspil er dog kun et udspil, og derfor advarer flådechefen også mod at glæde sig for tidligt, men han erkender, at han har en god fornemmelse for fremtiden. - Jeg tror, at det er meget realistisk, at det kommende forsvarsforlig bliver stort set identisk med udspillet fra Forsvarskommandoen, vuderer kommandør Axel Fiedler. Udover grunduddannelsen er der også planer om at flytte nogle af Søværnet specialuddannelser blandt andet området for undervands-våben. Den nodjyske flådestation bliver efter alt at dømme også begavet med to store støtteskibe og en række fleksible støtteskibe. Udspillet skal vurderes af de politiske partier. Hvis det som ventet slipper gennem nåleøjet, skal det tegne det forsvarsforlig, der får virkning fra 2005. Det forventes, at den fysiske placering for grunduddannelsen bliver ved Sergent og Reserve-officersskolen i Bangsbostrand.