Lokalpolitik

60 nye boliger i Aalborg Øst

Lokalplan baner vej for nyt boligområde

AALBORG ØST: Inden for en overskuelig fremtid vil der sandsynligvis skyde 50-60 nye boliger op ved Skallerupvej i Aalborg Øst. Teknisk udvalg har netop besluttet at sende et lokalplanforslag for området ud til offentlig høring. Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge på arealet, som i dag ligger i landzone. Det drejer sig om et fire hektar stort område for enden af Skallerupvej ud mod Øster Uttrup Vej. Planen er at opføre godt et halvt hundrede boliger som tæt-lav bebyggelse. Godt halvdelen af arealet ejes i dag af Aalborg Kommune, mens Kuben A/S, som især finansierer andelsboliger, ejer resten. Kommunen vil sælge sin del af arealet efter offentligt udbud. Værestedet Spilloppen ligger midt i det område, som det er planen at byggemodne.Men det er den del af planen, at Spilloppen kan blive liggende, så længe kommunen ønsker det. Der skulle heller ikke blive problemer med trafikstøj fra Øster Uttrup Vej, hvor der dagligt kører 7000 biler. Dels bliver der god afstand til de nærmeste boliger, der vil der blive plantet et 10 meter bredt bælte med træer og buske.